Bestyrelsen

BestyrelsesmedlemmerAnsvarsområder Kontakt
Skriv til bestyrelsengrf.oesterby@gmail.com
Formand
Niels Trolle Andersen
Horsevænget 29
kontakt til myndigheder
henvendelse fra grundejere
21 72 54 80
Næstformand
Jan Ankersen
Hyrdevænget 67
Hjemmeside
Referater
29 40 98 37
Kasser
Lars Jacobsen
Hyrdevænget 33
Regnskaber
Vejfonde
De grønne områder
20 67 99 31
Bestyrelsesmedlem
Peter Kjeldsen
Tingskov allé 85
Legepladser
snerydning
29 13 57 56
Bestyrelsesmedlem
Peter Laursen
Hyrdevænget 41
Veje, stier, fortove60 16 06 70