Bestyrelsen

 

Du bedes kontakte bestyrelsen via mail på grf.oesterby@gmail.com
BestyrelsesfunktionNavn & adresseBillede
Formand
Grønne områder
Bestyrelsesmøder
Niels Trolle Andersen
Horsevænget 29
Næstformand
Hjemmeside
Referater
Hjertestarter
Jan Ankersen
Hyrdevænget 67
Kasser
Regnskaber
Vejfonde
Grønne områder
Lars Jacobsen
Hyrdevænget 33
Bestyrelsesmedlem
Veje og fortove
Snerydning
Kim Rugholm
Horsevænget 33
Bestyrelsesmedlem
Legepladser
Fatos Kutllovco
Horsevænget 50
Suppleant
Sociale Arrangementer
Renholdningsdag
Manja Meister
Horsevænget 1

4 kommentarer til “Bestyrelsen”