Praktisk info

Grundejerforeningen Østerby består af 151 parceller.
Disse er fordelt på Hyrdevænget, Horsevænget, Tingskov allé, og Østerby allé.
Det årlige kontingent betales pr. 1. november og er pt. 2500 kr. årligt. Kontigentet løber fra d. 1 september, til d. 31 august året efter.
Ved tilflytning til området, kommer der automatisk en opkrævning fra foreningen til den nye grundejer.
Ved fraflytning afregner man selv med den nye ejer. Ved salg af hus, svarer bestyrelsen ikke på henvendelser fra ejendomsmæglere. Alle relevante oplysninger står på hjemmesiden.
Læs følgende pdf for den enkelte grundejers forpligtelser – Klik her.
Bestyrelsen.