Bestyrelsen

 

Du bedes kontakte bestyrelsen via mail på grf.oesterby@gmail.com
Bestyrelsesfunktion
Navn & adresseBillede
Formand
Bestyrelsesmøder
Grønne områder
Niels Trolle Andersen
Horsevænget 29
Næstformand
Hjemmeside
Legeplads
Carsten Sørensen
Hyrdevænget 31
Kasser
Regnskaber
Snerydning
Jesper Mathisen
Horsevænget 52
Bestyrelsesmedlem
Veje, fortove og stier
Snerydning
Claus Riber
Hyrdevænget 27
Bestyrelsesmedlem
Veje, fortove og stier
Bo Bech Ørsal
Hyrdevænget 47
Suppleant
Legeplads
Lasse
Hyrdevænget 45