Bestyrelsen

 

Du bedes kontakte bestyrelsen via mail på grf.oesterby@gmail.com
Bestyrelsesfunktion
Navn & adresseBillede
Formand
Hjemmeside
Legeplads
Grønneområder
Carsten Sørensen
Hyrdevænget 31
Næstformand
Grønneområder
Legeplads
Lasse Heinbønnelykke
Hyrdevænget 45
Kasser
Regnskaber
Snerydning
Jesper Mathisen
Horsevænget 52
Bestyrelsesmedlem
Veje, fortove og stier
Snerydning
Claus Riber
Hyrdevænget 27
Bestyrelsesmedlem
Veje, fortove og stier
Snerydning
Bo Bech Ørsal
Hyrdevænget 47