Kontakt til kommunen

Århus kommunes ansvar i vores område er følgende:

  • Lygtepæle
  • Bevoksning langs den nordlige cykelsti
  • Byggetilladelser
  • Dispentationer fra deklarationer

Såfremt der er noget der skal laves/gøres opmærksom på, henstiller bestyrelsen til at man henvender sig direkte til Århus kommunes borgertip service – enten via deres hjemmeside eller man bruger deres borger tip app.

For app – søg på “AarhusBorgertip”

Link til hjemmesiden: https://www.aarhus.dk/borger/borgertip/