Kategorier
Ikke kategoriseret

“vild med vilje”

Vi lader græsset gro i et afgrænset område. Læs mere om hvordan vi laver et forsøg i området.

Kategorier
Ikke kategoriseret

Tilbud fra gartneren

Kære grundejere

Vores gartner Topkapperen tilbyder en ekstra service til alle grundejere i vores område.

Se tilbuddet her:

Gratis afhentning af haveaffald: 2-3 klare sække pr. grundejer (afleveres på genbrugspladsen) onsdage i perioden 1. april til 31. november. Send en sms til 25 11 11 35  dagen før med angivelse af adresse og antal sække. Sækkene sættes ud i indkørslen. 

Desuden tilbydes

Vicevært ordning for medlemmerne (pasning at haven, osv ) til fordelagtige priser.

20 % rabat pa havearbejde / fældning /beskæring/ hækklipning osv.

Mulighed for gratis levering af egen produceret flis og brænde.

Kontakt Topkapperen for nærmere oplysninger:

(Bestyrelsen har ikke noget med aftalen at gøre)

Topkapper

Tranbjerg Hovedgade 40, 8310 Tranbjerg J

Tlf.: 25 11 11 35

E-mail: claus@topkapper.com

Hjemmeside: http://topkapper.com/

Facebook: https://da-dk.facebook.com/topkappercom/

Venlig hilsen bestyrelsen

Kategorier
Ikke kategoriseret

Fældning af træer

Tirsdag d. 2 marts var en dag hvor mange af vores grundejere måtte spærre øjnene op en ekstra gang. Pludselig stod der en kæmpe kran på Tingskov alle! Hvad skulle der nu ske?

Bestyrelsen har i længere tid planlagt at de store træer på volden skulle fældes, og vores gartner havde valgt at løse opgaven ved at komme med en kæmpe kran. Kranen kunne så løfte træerne ud fra volden, således at haverne og volden ikke blev beskadiget. Smart tænkt!

I kan se lidt billeder fra fældningen her

Kategorier
nyheder

Biodiversitet

Interesserede til at indgå i arbejdsgruppe for større biodiversiteti vores fællesområder søges
Kære grundejere
På baggrund af forslag fra en grundejer om at igangsætte et biodiversitetsinitiativ — hvor vores store fælles græsplæner bliver ‘vildere’, til glæde for plante og dyreliv og til glæde for gående, som får en større variation at se på — har bestyrelsen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der frem mod generalforsamlingen i efteråret skal komme med et konkret beslutningsforslag. Der søges 2-3 medlemmer til arbejdsgruppen, der p.t. består af Hanne H. Olsen (Horsevænget 26) og Fatos Kutllovci (medlem af grundejerforeningens bestyrelse, Horsevænget 50). Interesserede bedes inden udgangen af februar melde interessetilkendegivelse direkte til Fatos Kutllovci via mail (fatoskutllovci@gmail.com). 

Pva. af arbejdsgruppen
Hanne H. Olesen
Fatos Kutllovci.
Kategorier
nyheder

Afhentning af juletræer

Kære grundejere. Foreningen har indgået en aftale med en ny gartner, Topkapperen som er beliggende i Tranbjerg. Topkapperen tilbyder at afhente medlemmernes juletræer uden beregning på følgende dage –

28/12

4/1

11/1

Send en sms til 25 11 11 35 et par dage før med din adresse. Træet skal placeres i egen indkørsel.

Der vil senere komme andre tilbud fra Topkapperen til foreningens medlemmer.

Al kontakt omkring afhentning, skal ske direkte til Topkapperen da bestyrelsen ikke har noget med denne service at gøre

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en glædelig jul og et godt nytår.

Kategorier
nyheder

Hjertestarter gennemgang

Velkommen til vores nye nabo. Vi har fornyligt budt vores nabo og ven i nøden velkommen på Horsevænget 30hjertestarteren. I den anledning vil Grundejerforeningen gerne invitere til en lille juleøl og introduktion til hjertestarteren søndag den 6. december. På en lille halv time vil vi tale om hvordan hjertestarteren virker, hvordan den tages i brug, og hvordan vi alle kan være hjælpsomme hvis uheldet skulle være ude, herunder som hjerteløber. Pga disse tiders Corona-restriktioner, må vi mødes i grupper af 10, og vi beder jer derfor melde svar retur senest den 29. november hvis I har lyst til at tilbringe en halv time den 6. december i tidsrummet 13-15. Vi vil melde tilbage snarest derefter med et tidsrum til hver af jer. 

Meld tilbage på grf.oesterby@gmail.com med antal personer og i hvilket tidsrum I ønsker – så vil vi prøve at få det hele til at gå op

Venlig hilsen hjertestarterudvalget og bestyrelsen

Kategorier
nyheder

Hastighed og vigepligt i området

Sådan kører du bil i grundejerforeningens område

I mange år har det været oppe på generalforsamlingen, at der køres for stærkt i vores område. Det er især på de store stamveje på Hyrde og Horsevænget at det er et problem. Bestyrelsen vil hermed opridse de gældende regler, og samtidig opfordre alle grundejere og besøgende, til at følge reglerne og vise hensyn, således at vores område er sikkert at færdes i for alle.

På stamvejene og sidevejene gælder højrevigepligtsreglen! Dvs. at du skal holde tilbage for dem der kommer inde fra sidevejene, såfremt du har dem på din højre side. Derfor skal du når du kører på stamvejene køre med en så lav fart at du kan nå at standse, såfremt der kommer en fra sidevejene. Kommer man fra sidevejen, skal man dog ikke forvente at de andre holder tilbage, og derfor bør man sikre sig dette før fremkørsel. – Hvorfor man har denne regel er netop for at man ikke kører igennem krydsene med uændret hastighed – dette vil man have gjort såfremt der var hajtænder på alle sidevejene. Derfor gælder højrevigepligten i alle vores kryds.

Kategorier
nyheder

Referat af generalforsamling 2020

Se referatet her, eller under afsnittet “referater”

Kategorier
Ikke kategoriseret

Forslag til generalforsamlingen

Kategorier
nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære grundejere. Der er en indkaldelse til årets generalforsamling på vej i postkassen til jer. I kan også læse den her. Husk at tilmelde jer. Mvh Bestyrelsen. generalforsamling 2020