Kategorier
nyheder

Biodiversitet

Interesserede til at indgå i arbejdsgruppe for større biodiversiteti vores fællesområder søges
Kære grundejere
På baggrund af forslag fra en grundejer om at igangsætte et biodiversitetsinitiativ — hvor vores store fælles græsplæner bliver ‘vildere’, til glæde for plante og dyreliv og til glæde for gående, som får en større variation at se på — har bestyrelsen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der frem mod generalforsamlingen i efteråret skal komme med et konkret beslutningsforslag. Der søges 2-3 medlemmer til arbejdsgruppen, der p.t. består af Hanne H. Olsen (Horsevænget 26) og Fatos Kutllovci (medlem af grundejerforeningens bestyrelse, Horsevænget 50). Interesserede bedes inden udgangen af februar melde interessetilkendegivelse direkte til Fatos Kutllovci via mail (fatoskutllovci@gmail.com). 

Pva. af arbejdsgruppen
Hanne H. Olesen
Fatos Kutllovci.