Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Hej Grundejere,

Vi sender hermed indbydelsen til årets Generalforsamling. I tråd med sidste års beslutning vil indkaldelsen udelukkende blive offentliggjort på vores hjemmeside samt via vores elektroniske nyhedsbrev. Vi beder derfor venligst alle medlemmer om at tjekke deres e-mails og vores hjemmeside for yderligere information.

Vi håber, at I vil tage et øjeblik til at informere jeres naboer om denne indkaldelse, så vi kan sikre, at alle er opdaterede og deltager i fællesskabets beslutninger.

Deltagelse og opbakning fra alle medlemmer er af afgørende betydning for foreningens trivsel. Derfor opfordrer vi jer alle til at overveje at deltage i Generalforsamlingen og støtte op om vores fælles mål.

I denne forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på muligheden for at bidrage endnu mere aktivt til foreningens arbejde. Hvis nogen af jer er interesseret i at blive en del af bestyrelsen, som medlem eller suppleant, vil det være en værdifuld støtte. Dette giver ikke blot et unikt indblik i bestyrelsens arbejde, men tillader også direkte deltagelse i vedligeholdelsen af vores fællesarealer. Har I spørgsmål eller er I nysgerrige, er I velkomne til at besøge vores næstformand, Carsten Sørensen, på Hyrdevænget 31, hvor han gerne vil give en kort introduktion.

Vi ser frem til at samles til Generalforsamlingen den 27. september. Det bliver en fremragende mulighed for at lære hinanden bedre at kende og bidrage til vores fællesskabs udvikling.

Vi beder jer venligst om at reservere dagen. Indbydelsen til Generalforsamlingen kan findes nedenfor for yderligere detaljer.

Tak for jeres deltagelse og støtte.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen