Kategorier
nyheder

Plantning af løg

Vi har af grundejerforeningen fået lov til at plante krokus. Kom og vær med.
Hvad: Vi hjælpes ad med at sætte krokuløg nu og får en tidlig blomsterhilsen til foråret.
Hvor: i rabatten mellem Horsevænget og Hyrdevænget.
Hvor mange: antallet af løg afhænger af hvor mange, der melder sig til at hjælpe med at
sætte dem. I første omgang er der bestilt 700 stk.
Fortæring: arbejdsgruppen sørger for kaffe/the og kage(om lørdagen).
Vi hører gerne fra dig/jer og er fleksible mht. at der kan dannes mindre grupper, som
sætter løg på andre tidspunkter.
Af hensyn til bestilling af løg er tilmelding nødvendig.

Onsdag den13/10 2021 kl 16:00-17:00
Onsdag den 20/10 kl 16:00-17:00
Lørdag den 6/11 2021 kl 10:00 – 11:30

Mødested: Legepladsen mellem Horsevænget og Hyrdevænget.

Medbring: redskab til at sætte løgene
Tilmelding til: olesen.hanneHojgaard@gmail.com

Eller sms: 21 42 32 47
Tilmeldingsfrist: 10/10 2021